top of page
גרפיטי ליד כבר גבירול
גרפיטי בית אבות ליצ'ק
פוסטר גיבורי תרבות שוק באר שבע
גרפיטי קיבוץ גת
דלת ברזל בשכונת בעלי מלאכה
כניסה למשרד אדריכלים קרית גת
פוסטרים בשוק באר שבע
גרפיטי בית אבות ליצ'ק
גרפיטי מחוץ לקיבוץ גת
גרפיטי בעלי מלאכה

RRR
is on de street...

עבודות ספריי וציורים 

bottom of page